Hazardous waste (t)

Hazardous waste (t)
20182019202020212022
3.036,8547237584781